Välj en sida

TJÄNSTER

Texter som passar din målgrupp

Dina texter lokaliseras och anpassas så att den fungerar för en svenskspråkig målgrupp på en svensk marknad.

Översättning och lokalisering
Engelska, tyska och danska till SVENSKA

Jag började arbeta som översättare 1994 och har bland annat arbetat på Europeiska kommissionen i Luxemburg i fem år och på översättningsbyrån Sprogdata i Köpenhamn. Sedan 2003 har jag arbetat i egen firma och bland annat översatt:

EU-texter
 • Rapporter om statligt stöd
 • Betänkanden från Europaparlamentet
 • Begäranden om förhandsavgörande från EU-domstolen
 • Lagtext, rapporter och webbmaterial för Europeiska centralbanken
Ekonomi och finans

 

 • Årsrapporter och annan finansiell information
 • Utvärderingar av den svenska penningpolitiken
 • Pressmeddelanden
Marknadsföring
 • Webbplatser
 • Utskick
 • Kundtidningar
 • Reklam och slogans
 • Resetidningar
Övrigt
 • Akademiska rapporter
 • Standarder
 • Patientinformation
 • Försäkringskasseärenden
 • Fordonstexter
 • Hundböcker

Transkreation och copywriting

När det gäller webbplatser har jag ofta arbetat mer med fokus på transkreation. Utgångspunkten har då snarare varit ett antal SEO-ord, vilken känsla kunden vill förmedla och vilka produkter eller tjänster som ska lyftas fram. Ibland har det funnits en förlaga på originalspråket, men lika ofta har jag skrivit den svenska texten från grunden.

Textgranskning och korrekturläsning

 • Akademiska rapporter
 • Kundtidningar
 • Pressmeddelanden